Regulament de acces în Balaur Dirt Park, Corbeanca


ATENȚIE!
Dirt biking-ul este un sport periculos!
Este recomandată purtarea echipamentului de protecție (cască, mănuși, cotiere, genunchiere șamd).
Fiecare biciclist este obligat să se înregistreze în baza de date și să semneze formularul prin care își asumă consecințele practicării dirt biking-ului.
Nu încercați să vă întreceți pe sine, personalul parcului nu se face răspunzător de eventualele accidentări și evenimente neplăcute ca urmare a propriilor decizii.
Personalul parcului nu se face răspunzător de obiectele furate sau pierdute.
Folosiți tomberoanele, nu lăsați peturi, ambalaje și alte deșeuri pe rampe, bănci sau pe construcțiile aferente.
Îndepărtați orice obstacole aflate pe rampe și construcțiile aferente înainte de a le utiliza.
Nerespectarea regulamentului atrage după sine interzicerea dreptului de a practica dirt biking-ul în cadrul Balaur Dirt Park, respectiv excluderea din Clubul Balaur Dirt Park, fără restituirea taxei de membru sau de acces în parc.

ESTE INTERZIS:
Accesul bicicliștilor și practicarea dirt- biking-ului  în afara orelor de program afișate;
Accesul pietonilor, animalelor și vehiculelor motorizate în zona rampelor;
Accesul cu alte vehicule decât biciclete corespunzătoare (skateboard, role, trotinete șamd)
Staționarea pe rampe și pe spațiile verzi ale acestora;
Folosirea rampelor atunci când pământul este umed;
Deteriorarea rampelor și a celorlalte construcții sub orice formă;
Modificarea traseului de biciclete;
Limbajul obscen și orice acte de agresivitate;
Aprinderea focului;
Blocarea accesului pe rampe;
Consumul băuturilor alcoolice;
Graffiti-ul și vandalizarea de orice fel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.